ศธจ.สุพรรณบุรี ประชุมคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและบายมุข ปีการศึกษา 2561

ดร.รัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและบายมุข ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี