พิธีถวายพระพรชัยมงคล ทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามของ ลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรทางลูกเสือ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีถวายพระพรชัยมงคล ทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามของ ลูกเสือ เนตรนารี และ บุคลากรทางลูกเสือ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สนามโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี โดยมี นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวรายงาน