ศธจ.สุพรรณบุรี ลด ละ เลิก ใช้ภาชนะโฟม พลาสติก บรรจุอาหาร

วันที่ 14  มกราคม 2562 นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดโครงการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี รณรงค์ ลด ละ เลิก ใช้ภาชนะโฟม พลาสติก บรรจุอาหาร และให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหามลพิษ การจัดการขยะ เพื่อปลูกจิตสำนึกในการรักษ์สิ่งแวดล้อม  โดยขอความร่วมมือบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี นำถุงผ้า ปิ่นโตอาหาร และแก้วน้ำส่วนตัวมาใช้ในสำนักงาน เพื่อลดปัญหาขยะโฟม พลาสติก  ร่วมกันรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม