รายงานตัวเพื่อบรรจุ ครูพัฒนาท้องถิ่น 2562

วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 09:00 น. นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ตรวจเยี่ยมการรับหนังสือส่งตัวเพื่อการรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้ไปรายงานตัวในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง จำนวน 61 คน