ขอเชิญส่งผลงานประกวดวรรณกรรมรางวัล “พานแว่นฟ้า” ประจำปี 2562

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เชิญส่งผลงานประกวดวรรณกรรม “รางวัลพานแว่นฟ้า” ประจำปี 2562 เงินรางวัลรวม 680,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม…คลิก