รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562

  1.  ประกาศรับสมัครฯ  download
  2.  ใบสมัคร download
  3.  แบบประเมินฯ ข้อ 9 (ลับ) download
  4.  เอกสารหมายเลข 2 download
  5.  เอกสารหมายเลข 3 download