พิธีปิดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 15:00 น. ณ ค่ายลูกเสืออนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้บังคับการค่าย มอบหมายให้ ว่าที่ ร้อยตรี นันต์ชัย แก้วสุวรรณ์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีปิดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดสุพรรณบุรี และกล่าวรายงานต่อ นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีปิดดังกล่าว

การชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งนี้ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2562 ภายใต้คำขวัญ “รับผิดชอบหน้าที่ มีวินัย ไม่ตามใจตนเอง” เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนได้รับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมอันดี ตลอดจนสร้างสรรค์สิ่งดีงามร่วมกัน