ศธจ.สุพรรณบุรี จัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพการทำงาน และการบริการสู่ความเป็นเลิศ

     วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08:30 น. ดร.วีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ ดร.รัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมพชร อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

      การอบรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก พ.อ.นพ.พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา วิทยากรพิเศษ บรรยายในหัวข้อ “การบริการด้วยใจ และการบริการสู่ความเป็นเลิศ” และ “การสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน” เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมได้รับความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ และแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้บริหาร ผู้มาใช้บริการ และเพื่อนร่วมงาน

     ทั้งนี้ นายสมจิตร ศรีเชียง ประธานกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารและอาจารย์โรงเรียนเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการดังกล่าว รวมมีผู้รับการอบรมรวม 96 คน

ดาวน์โหลด สรุปรายงานโครงการฯ  >>>คลิก<<<