พิธีปิด โครงการ Coaching Teams

เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ ว่าที่ร้อยตรีนันต์ชัย แก้วสุวรรณ์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบ/แนวทาง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และมอบเกียรติบัตร ณ โรงแรมคุ้มสุพรรณ อำเภอเมือง สุพรรณบุรี

คลิกดูภาพกิจกรรม

????????????????????????????????????