ประชุมคณะกรรมการงานมหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี ครั้งที่ 12

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ดร.วีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทุกฝ่าย การจัดงานมหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี ครั้งที่ 12 (การประชุมครั้งที่ 4/2562) ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี การจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อรายงานความคืบหน้าของคณะทำงานแต่ละฝ่าย และร่วมกันเสนอแนะแนวทางการดำเนินกิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้