ประชุมผู้บังคับการค่ายย่อย งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ประชุมผู้บังคับการค่ายย่อย งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 โดยมีนายพงษ์กฤต นามปพนอังกูร รองผู้บังคับการค่ายงานชุมนุมลูกเสือสำรองฯ ฝ่ายกิจกรรมชีวิตชาวค่าย เป็นประธานการประชุม