ประชุม กศจ.สุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 13:30 น. นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะกรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุมสีหมอกเมฆนิลกาฬ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1