ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานมหกรรมการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 12

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 นายกิตติพศ ศิริสูตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานมหกรรมการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 12 ในส่วนของงานปฐมวัย ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 500,000 บาท โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่าง ๆ ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี