การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานของโรงเรียนร่วมพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้รากเหง้าของชุมชนสุพรรณบุรี

วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานของโรงเรียนร่วมพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้รากเหง้าของชุมชนสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมตระกูลโรจน์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 โดยมีผู้บริหารจากโรงเรียนสังกัด สพป.สุพรรณบรี เขต 1-3, สพม.9 และ รร.เอกชน รวมทั้งสิ้น 156 คน โดยได้รับเกียรติจากผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรและคณะ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ร่วมกับ นายสมศักดิ์ โกลากุล ศึกษานิเทศก์ ศธจ.สุพรรณบุรี