ประชุมคณะกรรมการติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 31 ส.ค.2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี

นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยการแต่งตั้งของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งคณะกรรมการประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกภาคส่วน ในการนี้ได้คัดเลือกสถานศึกษาจำนวน 10 แห่ง จากหลายสังกัดเพื่อเป็นกลุ่มเป้าหมายในการติดตามครั้งนี้