ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ที่ได้รับการจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศฯ download

แก้ไขประกาศฯ download