ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่พนักงานทำความสะอาด สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

 

download