กศจ.สุพรรณบุรี​ ขอใช้บัญชี กศจ.นครปฐม กลุ่มวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์

  

รายงานตัววันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. ณ ห้องสีหมอกเมฆนิลกาฬ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ ขอให้ผู้ที่ถึงลำดับที่จะเข้ารายงานตัว เตรียมเอกสารหลักฐานประกอบตามรายละเอียดให้พร้อม ทั้งนี้ ศธจ.สุพรรณบุรี ได้จัดส่งหนังสือเรียกตัวทางไปรษณีย์ตอบรับเรียบร้อยแล้ว

ดาวน์โหลด เอกสารที่เกี่ยวข้อง คลิก ด้านล่าง

1.ประกาศ กศจ.สุพรรณบุรี

2.รายละเอียดประกอบการรายงานตัว