โครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คณะนิเทศอาสาโรงเรียนกองทุนการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วย นายศักดา วังทอง, นายสัญญา รอดทรัพย์ และนายธวัช หมอยาดี อาสาสมัคร ลงพื้นที่นิเทศ ตรวจเยี่ยมพร้อมให้คำแนะนำในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ณ โรงเรียนบ้านกล้วยและห้องเรียนสาขาตะเพินคี่ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี โดยนายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีมอบหมายให้นายกิตติพศ ศิริสูตร ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี และนางตรีรณา เตโชทัยวณิช นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับคณะนิเทศอาสาฯ ดังกล่าว