ศธจ.สุพรรณบุรีจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 4 ปี

วันที่ 16 มกราคม 2562 นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 4 ปี ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ในหัวข้อ “คุณธรรมนำครูไทย สานพลังเครือข่าย สร้างเด็กไทย 4.0” โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาต่างๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี นำเสนอผลการดำเนินงาน จำนวน ๘ หน่วยงาน