นับถอยหลังประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2562

ดาวโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2562 คลิก

สอบ O-NET ป.6

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

สอบ O-NET ม.3

วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563

>>>นับถอยหลัง คลิก<<<

สอบการอ่าน ป.1

วันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2563

>>>นับถอยหลัง คลิก<<<

สอบ O-NET ม.6

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

>>>นับถอยหลัง คลิก<<<

สอบ NT ป.3

วันที่ 4 มีนาคม 2563

>>นับถอยหลัง คลิก<<<

ดาวโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2562 คลิก