ศธจ.สุพรรณบุรี ร่วมประชุมเตรียมการวางแผนออกติดตามฯ การขับเคลื่อนแผนการจัดการศึกษาโรงเรียนกองทุนการศึกษา

   วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08:30 น. นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นางสุพิชฌาย์ ฟ้าหวั่น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการ “การมีส่วนร่วมในการติดตาม แนะนำ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ในการกำกับของ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี” ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพมหานคร

     การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเตรียมการวางแผนการออกติดตาม เก็บข้อมูล ในเรื่องการนำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติจริง โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา และประชุมให้ความรู้แก่คณะอาสาสมัครโครงการกองทุนการศึกษา (อสส.) และมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี อุทัยธานี และฉะเชิงเทรา