การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนเอกชนในระบบ

วันที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 09:10 น. นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนเอกชนในระบบ ณ หอประชุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี มีผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ 250 คน

ภาพกิจกรรม เพิ่มเติม คลิก