ศธจ.สุพรรณบุรีรับการติดตามการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 25 เมษายน 2562 นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายกิตติพศ ศิริสูตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ประชุมรับการติดตามการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และติดตามผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่จังหวัด ร่วมกับผู้อำนวยการกลุ่มงานต่างๆ และบุคลากรที่รับผิดชอบงาน จากคณะกรรมการติดตามฯ สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 นำโดย นางวีรดา ชุลีกราน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.3

รูปภาพเพิ่มเติม