การประชุมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์กรและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

ว่าที่ ร.ต.นันต์ชัย แก้วสุวรรณ์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์กรและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี