การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี (กศจ.สุพรรณบุรี) ครั้งที่ 8/2562

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 13:30 น. นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายธีรชัย ทศรฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 8/2562 โดยมี นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี และผู้บริหารการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสีหมอกเมฆนิลกาฬ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑