การประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมาย ว่าที่ร้อยตรีนันต์ชัย แก้วสุวรรณ์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เขตพื้นที่การศึกษา สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฯ