การตัดสินการประกวดต้นกล้าคุณธรรมคนดีศรีสุพรรณ ด้านจิตอาสา

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการตัดสินการประกวดต้นกล้าคุณธรรมคนดีศรีสุพรรณ ด้านจิตอาสา ได้ตัดสินการประกวดฯ ซึ่งมีนักเรียน/นักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดระดับมัธยมศึกษา จำนวน 7 ราย ระดับประถมศึกษา จำนวน 5 ราย ระดับอาชีวศึกษา จำนวน 5 ราย และระดับอุดมศึกษา จำนวน 4 ราย ณ ห้องประชุมสีหมอกเมฆนิลกาฬ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1