ประชุม กศจ.สุพรรณบุรี ครั้งที่ 7/2562

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:00 น. นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี (กศจ.สุพรรณบุรี) ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุมสีหมอกเมฆนิลกาฬ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยมีนายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี อนุกรรมการและเลขานุการ และว่าที่ ร้อยตรี นันต์ชัย แก้วสุวรรณ์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ช่วยเลขานุการ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม