ศธจ.สุพรรณบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ( MOU) ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาขยะ

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีนันต์ชัย แก้วสุวรรณ์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ( MOU) ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาขยะกับผู้บริหารโรงเรียนเอกชนทุกแห่งของจังหวัดสุพรรณบุรี