ดร.นิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ตรวจราชการฯ ตรวจราชการโรงเรียนวัดสกุณปักษี สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 และโรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปักษี

 

            เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.นิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนวัดสกุณปักษี สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 และโรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปักษี โดยรับฟังรายงานผลการดำเนินงานจากผู้เกี่ยวข้อง และเยี่ยมชมห้องเรียน การจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งให้ให้ข้อเสนอแนะ และเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ในการบริหารจัดการของโรงเรียนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 15 นโยบาย ทั้งนี้ ว่าที่ ร.ต.นันต์ชัย แก้วสุวรรณ์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี นายพงษ์กฤตย์ นามปพนอังกูร นายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียว นายจำลอง บุญเรืองโรจน์ รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ผู้ติดตามภาค 4 ผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ศธจ.สุพรรณบุรี และ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ให้การต้อนรับในการตรวจราชการครั้งนี้