ลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

    วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี นำคณะบุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยจัดสถานที่เพื่อให้บุคลากรในสังกัดและผู้ติดต่อราชการได้ร่วมลงนามถวายพระพร ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ๓