กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดฯ ศธจ.สุพรรณบุรี ออกตรวจตามโครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

                    เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 นางสุปราณี สืบประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดฯ พร้อมคณะบุคลากรกลุ่มลูกเสือยุวกาชาดฯ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับมอบหมายจาก นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีให้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ได้ร่วมกันออกตรวจตามโครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ณ ร้านเกมส์ออนไลน์ ในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จำนวน 4 แห่ง ได้พบและซักถามข้อเท็จจริงนักเรียน นักศึกษาแล้ว เหตุการณ์ปกติ