ศธจ.สุพรรณบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศธจ.ชัยนาท

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท นำโดย นายสมาน บุตศรี ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท พร้อมคณะบุคลากรและเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดชัยนาท ศึกษาดูงานด้านบริหารและขับเคลื่อนคุณภาพการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ว่าที่ ร.ต.นันต์ชัย แก้วสุวรรณ์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ต้อนรับและพาเยี่ยมชมการดำเนินงานตามกลุ่มงานต่างๆ