ศธจ.สุพรรณบุรี ร่วมแสดงความยินดี ผอ.รื่นฤดี สินธวาชีวะ ในโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง บรรหาร-แจ่มใส สุพรรณบุรี

     วันที่ 28 ธ.ค.2561 ว่าที่ ร.ต.นันต์ชัย แก้วสุวรรณ์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับมอบหมายจาก นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี นำบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการรื่นฤดี สินธวาชีวะ ในโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง บรรหาร-แจ่มใส ณ ห้องประชุม วิทยาลัยสารพัดช่าง บรรหาร-แจ่มใส