ศธจ.สุพรรณบุรี จัดอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

       

      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี จัดอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนสหวิทย์อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเตรียมความพร้อม ยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET