๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

  วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สนามโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย โดยมีนายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีกล่าวรายงาน มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือชาวบ้าน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑,๗๐๐ คน