ศธจ.สุพรรณบุรี ร่วมงานวันมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีนันต์ชัย แก้วสุวรรณ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี และบุคลากรกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ร่วมงานวันมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สนามโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี โดยมีนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน