รับสมัครศึกษานิเทศก์

กศจ.สุพรรณบุรี รับสมัครศึกษานิเทศก์ ระหว่างวันที่  9-15 มกราคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี (ชั้น 2)

 ดาวน์โหลด 

1.ประกาศรับสมัคร

2.ใบสมัคร

3.ตัวอย่างหนังสืออนุญาตให้สมัครสอบ

4.แบบประเมินสมรรถนะ (สำหรับประเมินผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา)

5.แบบประเมินสมรรถนะ (สำหรับประเมินผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)

ประกาศรับสมัคร_ศน

** หากไม่สามารถดูได้เนื่องมาจากมีการใช้โปรแกรมดาวน์โหลดอัตโนมัติ เช่น IDM **

** กด Alt ค้างไว้ ให้นำเมาล์ไปวางที่ลิงค์ Url กด Enter เพื่อรีเฟรชอีกครั้ง **