รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดสุพรรณบุรี

ดาวน์โหลดที่นี่  1.ประกาศรับสมัคร   2.ประกาศหลักเกณฑ์