พิธีรับมอบห้องสมุดอาเซียน ณ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง จากกระทรวงการต่างประเทศ

            วันที่ 22 มี.ค.2561 นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ โกลากุล เป็นตัวแทนร่วมพิธีรับมอบห้องสมุดอาเซียน โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง จาก นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษา รมต.การต่างประเทศ และนายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ รองอธิบดีกรมอาเซียน ซึ่งเป็นห้องสมุดหลังที่ 38 ของประเทศ ที่กระทรวงการต่างประเทศมอบให้จังหวัดละ 1 หลัง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง ASEAN อย่างแท้จริง แก่ครู นักเรียนและบริการชุมชนใกล้เคียง พร้อมบริการ ขยายถึงเครือข่ายโรงเรียนใกล้เคียงให้ได้เรียนรู้ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศจะผลิตสื่อการเรียนรู้ เอกสารเสริม ส่งมาให้กับห้องสมุดเหล่านี้อย่างต่อเนื่องต่อไป โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดและ ดร.อนุชา เงินแพทย์ ผอ.ร.ร.อนุบาลด่านช้าง ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมพิธีรับมอบ