งานมหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑๑

    นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑๑ เมื่อวันที่ ๗ ก.ย. ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี และมอบหมายให้ นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานเยาวชนแห่งชาติ ภายในมหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑๑ เมื่อวันที่ ๘ ก.ย. ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมทางการศึกษา จากหน่วยงานการศึกษาทั้งจังหวัดสุพรรณบุรี อาทิ กิจกรรมนิทรรศการ การแสดงของเด็กและเยาวชน การสัมมนาทางวิชาการ การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ฯลฯ ซึ่งมีผู้บริหารจากหน่วยงานการศึกษา คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีสนับสนุนงบประมาณให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี นำโดย นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาเป็นผู้ดำเนินการ ภายใต้คำขวัญ “น้อมเกล้าศิระกราน สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาสุพรรณบุรี”