พิธีเปิดกีฬายอดไม้งามเกมส์ ครั้งที่ 19

    วันที่ 28 ธ.ค.2561 นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานเปิดกีฬายอดไม้งามเกมส์ ครั้งที่ 19 ณ โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี