พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

     วันที่ 8 มิถุนายน 2561 นางนิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และนายวีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่นำสมาชิกยุวกาชาดเข้าร่วมงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (8 ภูมิภาค) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ภาคตะวันตก ระหว่างวันที่ 6 – 9 มิถุนายน 2561 ณ ค่ายนาคาแคมป์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ซึ่งสถานศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี ที่เข้าร่วมกิจกรรมและรับมอบเกียรติบัตร จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสงวนหญิง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 และโรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง

     โดย นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายกิตติพศ ศิริสูตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน และนางสุปราณี สืบประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดฯ และนางตรีรณา เตโชทัยวณิช นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ บุคลาการในกลุ่มลูกเสือเป็นผู้ประสานงานและเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว