ศธจ.สุพรรณบุรี จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจนโยบาย ทิศทางและเป้าหมายการจัดการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล 1-3)

                    วันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจนโยบาย ทิศทางและเป้าหมายการจัดการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล 1-3) ให้กับครูผู้สอนระดับปฐมวัยและผู้เกี่ยวข้อง โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้ดูแลเด็ก จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาล สังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 700 คน ณ โรงแรมคุ้มสุพรรณ อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี

                   นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดการประชุม และได้รับเกียรติจาก นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นวิทยากร ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้รับงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนให้ดำเนินการ โดยมี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประธาน กศจ.สุพรรณบุรี กำหนดแนวทางการดำเนินงาน ผ่าน กศจ.สุพรรณบุรี ให้มีกิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยที่หลากหลายเชิงบูรณาการ และจัดทำเป็นเอกสารมาตรฐานการจัดการศึกษาปฐมวัยแจกให้กับครูปฐมวัยทุกหน่วยงานในจังหวัดใช้ประเมินตนเองและส่งผลการประเมินมาเพื่อขอรับเกียรติบัตรต่อไป