ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯลฯ 38 ค.(2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอน บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตราา 38 ค.(2)