งานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค

          6 มิถุนายน 2561 นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี นำสมาชิกยุวกาชาดเข้าพบ นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อรับฟังโอวาทและแนวทางปฏิบัติตนของสมาชิกยุวกาชาดที่จะไปเข้าร่วมงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (8 ภูมิภาค) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ภาคตะวันตก ระหว่างวันที่ 6 – 9 มิถุนายน 2561 ณ ค่ายนาคาแคมป์ โรงเรัยนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม จำนวน 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสาสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม

          ในการนี้มีสถานศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ โรงเรียนสงวนหญิง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 และโรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยสมาชิกยุวกาชาด ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ผู้ประสานงาน จำนวน 67 คน