อาหารกลางวันสำหรับเด็กด้อยโอกาส

    วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ นายวีระ ทวีสุข ศธจ.สุพรรณบุรี มอบให้ ว่าที่ ร.ต.นันต์ชัย แก้วสุวรรณ์ รอง ศธจ.สุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ “อาหารกลางวันสำหรับเด็กด้อยโอกาส” ณ โรงเรียนวัดแก้ว ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑