การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (8 ภูมิภาค)

            วันที่ 21 มีนาคม 2561 กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน “ชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (8 ภูมิภาค) ภาคตะวันตกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จังหวัดสุพรรณบุรี” ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีว่าที่ร้อยตรีนันต์ชัย แก้วสุวรรณ์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี รักษาราชการแทน ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุม