พิธีเปิดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค(8 ภูมิภาค) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ภาคตะวันตก

          วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. นายสุรินทร์ แก้วมณี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (8 ภูมิภาค) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ภาคตะวันตก ระหว่างวันที่ 6 – 9 มิถุนายน 2561 ณ ค่ายนาคาแคมป์ โรงเรัยนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม จำนวน 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสาสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม

          นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้นำสมาชิกยุวกาชาด ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ผู้ประสานงาน จำนวนรวมทั้งสิ้น 67 คน ซึ่งสถานศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี ที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ โรงเรียนสงวนหญิง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 และโรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง เข้าร่วมชุมนุม โดยจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับมอบหมายให้ดูแลกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและค่ายย่อย 2